Photo Gallery Till 2012-13

 


Gandhiji Nirvan Din Celebration 2012-13

 

 

 

Git Gunjan Dhara 2012-13

 

 

 

Gyandhara 2012-13

 

 

 

Khel Kud Dhara 2012-13

 

 

 

Natydhara 2012-13

 

 

 

Rang Kala Kaushaly Dhara 2012-13

 

 

 

Safai Abhiyan 2012-13

 

 

 

Samudayik Seva Dhara 2012-13

 

 

 

Sarjanatmak Abhivyakti Dhara 2012-13

 

 

 

SCOPE Meating 2012-13

 

 

 

Svachhta and Saxarata 2012-13

 

 

 

Vyayam Yog Shibir 2012-13

 

 

 

 

Vanche Gujarat Granth Yatra 2010_2011

 

 

 

 


 

Vyayam Yoga khel kud dhara 2010_2011

 

 

 

 

 

 

Vivekananda Jyanti 2010_2011

 

 

 

 

 

 

 

Vyasan Mukti Program 2010-2011

 

 

 

 

 

22nd youth festival 2010-2011
Mr. Nirav Dave 1st Position in Swar vadya Sangeet
Mr. Nirav Dave 3rd Position in Tal vadya Sangeet

 

 

 

 
GIT GUNJAN PROGRAM 2010-2011

 

 

 

GIT GUNJAN PROGRAM 2010-2011

 

 

 

EDUCATION FAIR 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAN PANCHAM NE MELE

 

 

 

 

 

 

CULTURAL PROGRAM

 

 

 

 

 

 

KALA KAUSHALYA

 

 

 

 

 

 

SPORTS DAY

 

 

 

  Sun Technology